Dagens patient är nu Forum Spetspatient

Forum Spetspatient är den ideella förening som bildats för att fortsätta arbetet efter att ”projekt Spetspatient - en ny resurs för hälsa” är avslutat. Vi kommer att fortsätta kommunicera via denna hemsida som nu går från att vara Dagens Patient till att bli Forum Spetspatient. Fokuset är dock detsamma: att berätta om vad som händer inom spetspatient-området och sprida kunskap. För dig som vill fortsätta följa eller har något att sprida är det bara at höra av sig med frågor eller information.

En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska projektet bidra med. Målet är ett kompetenscenter som ska ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.