Default size depositphotos 127593300 original

Artikel från projektet Spetspatienter publicerad i Journal of Medical Internet Research

Från att söka information till att skapa den – erfarenheter från andra generationens e-patients

"From Information Seekers to Innovators: Qualitative Analysis Describing Experiences of the Second Generation of E-Patients"

En artikel av Therese Scott Duncan, Sara Riggare, Sabine Koch, Lena Sharp och Maria Hägglund.

Hela artikeln finns här >>>

E-patients är ett begrepp som används för att beskriva patienter och närstående som använder någon slags teknik för sin hälsa och vård, samt att de beskrivs som personer med egenmakt, engagemang, bättre rustade för motgångar och har förmågan att möjliggöra förändring. När e-patients började användas som begrepp i början av 2000-talet så innefattade teknikanvändningen att använda internet för att söka information gällande sin hälsa och vård. 
Artikeln visar att dagens e-patients är aktivt engagerade i att ha inflytande gällande sin och andras hälsa och vård. De söker fortfarande efter information via internet, dock producerar andra generationen e-patients sin egen data och information, som de delar med andra. Att vara innovativa och använda den tekniska utvecklingen är naturligt för dem, även fast hälso- och sjukvården inte är redo att stödja dem i denna utveckling.