Almedalen: Kan vi uppnå effektivare och mer jämlik hälsa genom egenvård?

Framtidens patient är här!

Projektet Spetspatienter tillsammans med Region Norrbotten arrangerar ett samtal där du har möjlighet att ställa frågor till spetspatienter som är på plats!

Den 2/7 2018 11:00 - 12:00

Plats: Cramérgatan 8, trädgården, Visby

Många uttrycker att hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. En väg att gå är från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Detta skulle kunna leda till en effektivare och mer jämlik hälsa.

Ett av 2017 års nyord var spetspatient. Idag används begreppet spetspatient flitigt som en del i diskussionerna om förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården. Med spetspatient menas en patient eller närstående som vet, kan och vill mer än vad vården i allmänhet förväntar sig av en patient. I kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar en spetspatient strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Fler skulle kunna bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg. Många spetspatienter besitter stor kunskap och erfarenhet som de gärna delar med sig av. Den kunskapen är viktig att ta del av när vi vill förbättra hälso- och sjukvården!

Medverkande: 

  • Sara Riggare, Forskare/spetspatient, Karolinska Institutet
  • Agneta Karlsson, Statssekreterare, Socialdepartementet
  • Lisbeth Löpare-Johansson, Utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
  • Madeleine Beerman, Ordförande/spetspatient, Unga Reumatiker
  • Sara Lei, Läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Henrik Ahlén, E-hälsostrateg, Sopra Steria
  • Jenny Christensson, Patient Relations Manager/spetspatient, Abbvie
  • Therese Scott Duncan, Doktorand/spetspatient, Karolinska Institutet

Kontaktperson:

Helena Conning, projektet Spetspatienter, 0706-936674, helena@careofconning.se