Default size bada rapporterna

Beställ Spetspatientrapporterna!

Vi har hittills gett ut två rapporter om spetspatienter: del 1- "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa" (2019) och del 2 - "Spetspatienter - en ny resurs för systemförbättring" (2020). Båda kan självklart laddas ner i PDF-form utan kostnad: den första här och den andra här. Nu kan du även beställa ditt eget exemplar av rapporterna i pappersformat. En rapport (del 1 eller 2) kostar 200 kr inkl frakt inom Sverige och moms. Om du vill ha en av varje så betalar du 300 kr inkl frakt inom Sverige och moms. Gör så här:

  • Skicka ett mejl till butik@spetspatienterna.se,
    • skriv ditt namn och adress  
    • skriv om du vill ha rapport del 1, del 2 eller båda. 
  • Betala till Swish nr 123 185 96 28 (Forum Spetspatient)
    • För en rapport: 200 kr, för en av varje 300 kr
    • OBS: skriv din mejladress i meddelanderutan

Rapporterna skickas ut i januari. Om du vill beställa mer än enstaka ex, mejla till butik@spetspatienterna.se.