Default size img 7466  kopia 2

Bok: Tillsammans för en god och nära vård

Bodil Jönsson, professor och Hans-Inge Persson, närståenderepresentant har tillsammans varit redaktörer för boken "Tillsammans för en god och nära vård".

För närvarande pågår det stora genombrott runt om i Sverige i riktning mot en god och nära vård med primärvården som både bas och nav. Själva poängen med omställningen är att hälso- och sjukvården inte bara ska bli mer begriplig och hanterbar för patienterna utan också mer användvärd. 

En sådan omställning går inte att organisera fram uppifrån. Alla behöver hjälpas åt – på varje nivå för sig och i samspel med de övriga nivåerna. Ett sådant vän-till-vän-arbete kan resultera i ett äkta win-win, särskilt om man hela tiden ömsesidigt kan berika sig med exempel från andra. 

Antologin Tillsammans – För en god och nära vård kom till i just den andan. Tolv engagerade patienter, närstående och vårdprofessionella slöt sig samman. Genom att var och en renodlade sitt perspektiv i sitt sammanhang växte det fram en rik exemplifiering kring hur människa möter människa i vården.

Boken kan användas som ett diskussionsunderlag för såväl patienter som vårdprofessionen - den vill beröra, störa och inspirera till samtal där alla är inbjudna. 

Redaktörer: Bodil Jönsson, Hans-Inge Persson

Författare: Jeanette Andersson, Raplh Harlid, Ami Hommel, Britta Hornmark Stenstam, Magnus Isacsson, Martina Jarnström, Lisbeth Löpare Johansson, Anna Nergårdh, Sara Riggare, Åke Åkesson.

Här kan du läsa mer och beställa boken >>>