Default size thoughts 06  konvert

Dialogseminarium online om kliniska studier 4 juni

Tema: Om kliniska studier i Sverige, en utredning inom Vetenskapsrådet

Forum Spetspatient bjuder in till ett dialogseminarium för att diskutera, ur ett patient-/närståendeperspektiv, en pågående utredning om kliniska studier inom Vetenskapsrådet (VR) .

När: Seminariet äger rum online den 4 juni kl 15-16:30.
Inbjudna: Patienter/närstående och patientföreträdare
Var: Länk till mötet kommer skickas till alla anmälda ca en vecka innan.

Beskrivning av utredningens uppdrag:
I Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2020 har VR fått i uppdrag att göra en översyn av myndighetens organisation rörande den verksamhet som bedrivs inom ramen för Kommittén för kliniska studier och Kommittén för klinisk behandlings­forskning. I uppdraget ingår att analysera hur verksamheten kan utvecklas för att öka kvaliteten på kliniska studier i Sverige samt för att i högre utsträckning kunna tillgodose näringslivets behov i syfte att öka antalet företagsfinansierade studier i Sverige. Vetenskapsrådet har utsett en extern utredare som genomför arbetet. Utredningen bör leda till förslag som ökar tydligheten i ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna som är berörda av kommittéernas arbete, såväl inom VR som externt. Utredningens arbete ska resultera i en rapport som kommer utgöra ett underlag för Vetenskapsrådets rekommendationer till Regeringskansliet.

Program för mötet:
- Introduktion till Vetenskapsrådet och arbetet med kliniska studier - Marika Hellqvist Greberg, Vetenskapsrådet
- Presentation av utredningen om klinisk forskning i Sverige, förutsättningar och stödsystem - Henrik Sjövall, utredare, Professor emeritus Göteborgs Universitet
- Diskussion och dialog

Anmäl dig här >>>