"Från mottagare till medskapare" - Vårdanalys rapport. 

Vårdanalys har gjort en rapport om personcentrering där de beskriver behovet för framtiden så här:

"Personcentrering innebär att utgå från individens behov och resurser. För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning."


Läs hela rapporten här >>>