Default size start

Konferens Spetspatienter 18 november!

Den 18 november är det dags för Sveriges första nationella möte av, med och om spetspatienter.

Vi har planerat under ett år, många har varit med och format programmet och ännu fler kommer att vara på plats!

Konferens Spetspatienter är en ny mötesplats för alla som är intresserade av att medverka till en ny sorts patientdelaktighet. Vi samlar patienter/närstående och patientorganisationer, vårdgivare och vårdorganisationer, myndigheter och politiker, regioner och kommuner, forskning samt företag i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna.

För dig som inte har möjlighet att närvara kommer konferensen att webbsändas här >>>

Programmet hittar du här >>>