Default size img 8516

Kort rapport från höstmötet med projektet Spetspatienter

Projektet Spetspatienter bjöd den 30/11 in, alla som var intresserade att ta del av projektet och diskutera hur patienter kan vara en kraft i att utveckla framtidens hälso- och sjukvård, till höstmöte i Karolinska institutets bibliotek på Berzelius väg 7B.

Sara Riggare inledde med att ge en bild av projektet och inspiration kring Spetspatienter. 
”Men vem är en Spetspatient då? Vi vet inte men vi utforskar det och gärna tillsammans!”

Efter Sara tog projektintern panel vid och de berättade om statusen för de olika delarna i projektet. Diskussionen handlade mycket om begreppet Spetspatient och vilka som är och inte. Behövs det en definition? Ska vi göra en lista? Var kan jag skriva upp mig? Hur kan jag bidra? Dessa frågor tar projektet med sig och arbetar vidare med. Det blev tydligt att intresset är stort och att det ännu inte är klart hur alla som vill ska kunna engagera sig. Arbete pågår - skulle man väl kunna säga!

Den del i programmet som verkar ha uppskattats mest av deltagarna var föreläsningen kring "Delaktighet i praktiken: Självvald inläggning och Medarbetare med Brukarerfarenhet (MB)" med Åsa Steinsaphir Brukarinflytandesamordnare (BISAM) på Norra Stockholms psykiatri och hennes kollega, Bengt Sprowedesom arbetar som MB.


Åsa Steinsaphir, BISAM

De kunde bland annat berätta att med självvald inläggning inom psykiatrin i SLL så minskade antalet dygn i heldygnsvård. Åsa sa också i diskussionen efteråt att: "Man pratar om ett partnerskap men när det kommer till compliance blir det tydligt att det inte är ömsesidigt. man mäter bara den ena parten, patientens. Varför mäte vi inte också läkarens följsamhet till patientens behov?" En fråga från publiken gällde personalen. "Ni ser i era mätningar att det har blivit bättre för patienten. Har det även blivit bättre för personalen?" Åsa svarade: Vi vet inte men vi får positiv feedback.


Bengt Sprowede, MB 

I den slutgiltliga panelen ingick Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet, Lisbeth Löpare Johansson, Region Norrbotten. På frågan om vad deltagarna i panelen tänkt under tiden de suttit i publiken och lyssnat svarade bland andra Barbro Westerholm: Äntligen!

Några korta uttalanden från dagen finns listade nedan: 

  • Påverka organisationen inifrån för att göra bättre för patienten! 
  • Närståendes utsatthet och svårighet, behöver utveckla stöd och utbildning för dem. 
  • Vi arbetar lika mycket med att hjälpa patienten att vara patient i vården. Vi kan förbereda patienten så att man äger sin egen vård.
  • Vi behöver bidra som patienter på hur vården och systemet fungerar. 
  • Vi gör onödiga saker med erfarna patienter!