Default size 2017 05 23 14.54.00

SvD debatt ”Kunniga patienter kan förbättra vården”

Idag, söndag 18 juni, skriver vi i Svenska Dagbladet att "En satsning på spetspatienter har stor potential att ge såväl besparingar i vårdkostnader som nya sätt att ­bedriva vård. Då kan aktiva och kunniga patien­ter stödja kroniskt sjuka och avlasta vården."

Vi tror att hela vårt hälso- och sjukvårdssystem behöver förändras i grunden så att det bättre möter patienternas behov och kompetens. Vi måste gå från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Första steget ­måste vara att sluta se de kroniskt och långvarigt sjuka patienterna som enbart hjälp­behövande och resurskrävande och i stället dra nytta av deras kunskaper och erfaren­heter – de är ju experter på sin sjukdom. Ett nationellt kompetenscentrum för aktiva patienter skulle göra detta möjligt.

Läs hela debattartikeln här 

”Kunniga patienter kan förbättra vården” SvD 18 jun

Svar till debattartikeln i SvD:

Så kan vi kroniskt sjuka bidra med kunskap - journalisten Ingrid Olausson