Default size depositphotos 17187617 original

Länkar från patientorganisationer

Här hittar du länkar från olika patientorganisationer.

Från MOD - mer organdonation

  • för dig som är transplanterad: länk
  • för dig som är njursjuk: länk

Från Spinalis och ryggmärgsskada.se för dig med ryggmärgsskada: länk

Från Neuroförbundet ör dig med neurologisk diagnosf: länk

Från Reumatikerförbundet för dig som är reumatiker: länk

Från Riksförbundet Cystisk Fibros för dig med CF eller PCD: länk

Från Diabetesförbundet för dig med diabetes: länk

Från Parkinsonförbundet för dig med Parkinson: länk

(Denna sida uppdateras löpande)