Default size patienten m%c3%b6ter makten

"Patienten möter makten" Almedalen 2017

Hälso- och sjukvården står högt på agendan under Almedalen och möjligheten att diskutera, debattera och diskutera med personer som man vanligtvis inte har tillgång till är ett av mötets höjdpunkter. En sådan möjlighet bjöd Life Science Sweden på när de bjöd in Sara Riggare, forskare och patient och Agneta Karlsson, statssekreterare, Regeringskansliet till "Patienten möter makten".

Sara Riggare lyfte fram Spetspatienter och förklarade att det inte handlar om någon elit utan om vårdvana patienter som har kunskap och vill vara med och förbättra. Frågor kring på vilket sätt patienter ska vara delaktiga i såväl sjukhusledningar och andra myndigheters verksamhet behandlades. Sara ställde frågan om det räcker med en myndighet med fokus på patienter och brukares perspektiv (Myndigheten för Vård- och Omsorgsanalys). Agneta Karlsson beskrev att även Socialstyrelsen och Läkemedlesverket är två myndigheter som nu närmar sig patienter för att få med det perspektivet i sin verksamhet. Frågan kom upp om det räcker att säga att man ska ha med patientperspektiv eller om det behöver skrivas in i de direktiv som myndigheterna får.

Frågan kring egen patienterfarenhet blev en fråga om att kunna förstå. Agneta sa: "Är vi inte alla patienter, nu och då".

Goda exempel på patientinvolvering sades vara en viktig komponent för att kunna utveckla hälso- och sjukvården  och i samtalet togs Västra Götalands regionens arbete med cancer vårdplan upp och även processledaren för egenvård som Regionals CanceCentrum, Stockholm Gotland arbetar med.

Begreppet egenvård fick en central plats och det beslutades att "reclaima" ordet och beskriva det som:

"Det som patienten gör själv för att må bättre - egenvård"!