Default size sk%c3%a4rmdump

Patienter positiva till att läsa sin journal på nätet

Uppsala univeristet har genomfört en studie där de undersökt patienternas inställning till att läsa sin journal på nätet. Det visar sig att patienterna är mycket positiva. Detta är intressant mot bakgrund av att många inom hälso- och sjukvården har kritiserat och känt oro inför införandet.

Studien visar att:

  • tillgång till provsvar är den viktigaste funktionen för patienter
  • patienter främst läser sin journal för att få en översikt över sin hälsa och sina kontakter med vården, samt för att följa upp vad som dokumenterats vid ett vårdbesök
  • patienterna är mycket positiva till att få enkel tillgång till sin egen journal och de möjligheter som detta ger
  • patienter vill ha tillgång till information i journalen så fort som möjligt, helst inom ett dygn efter besök/provtagning

Läs mer om studien här >>>