Default size 1

Programmet är klart - dags att anmäla dig!

Nu är det mesta klart för Konferens Spetspatienter 18 november i Aula Medica, KI, Solna

Under dagen kommer vi att få höra om patientdrivna innovationer, hur patienter kan göra vården bättre samt hur forskning kan förbättras med hjälp av aktiva patienter. Några exempel talare:

  • Dana Lewis, patientforskare och innovatör med diabetes typ 1 som kopplat ihop sin kontinuerliga glukosmätare och sin insulinpump med en Raspberry Pi-minidator och öppen källkod. Numera leder och medverkar hon även i flera forskningsprojekt.
  • Åsa Steinsaphir (Brukarinflytandesamordnare Norra Stockholms Psykiatri) berättar om sitt arbete och sina egna erfarenheter som patient inom psykiatrin.
  • Anders Ekholm (ordförande Storstockholms Diabetesförening) presenterar ett projekt där artificiell intelligens används för att underlätta för personer som lever med diabetes typ 1.

Du kan läsa hela programmet här >>>

Du kan anmäla dig här >>>

För fler tips inför konferensen kan du lyssna till Spetspodden. Här är den >>>

eller ladda ner den där poddar finns!