Rapport "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa"

Ordet spetspatient kom till som ett försök att återta ordet patient och vända det till något positivt. Spetspatient utsågs till ett av Språkrådets nyord 2017 och i denna rapport kan du läsa mer om hur begreppet kom till. Rapporten är författad av medverkande i projektet ”Spetspatienter– en ny resurs för hälsa”, som har stöd från Vinnova. Bland projektparterna finns patienter och patientorgani- sationer, vårdgivare och hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskare samt företag. Tillsammans vill vi utveckla en ny typ av patientdelaktighet. Vi ser att om vi bättre kan använda kunskapen, engagemanget och viljan som finns hos spetspatienterna så kan hälso- och sjukvården bli bättre för alla patienter.

Kunnigare patienter gör alla till vinnare!

Här kan du läsa hela rapporten:
Rapport - "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa" 

_______________________________________________________________

Vill du se och höra mer kring rapporten kan du se det öppna möte där rapporten släpptes här:

 https://vimeo.com/313172969

______________________________________________________________________