Default size img 4881

Rapportsläpp 10 mars kl 15:00

 

Vill du ställa frågor?
Gå till menti.com och använd koden 57 69 84

 

Var: CityLife Sveavägen 63, Stockholm och här på hemsidan!
När: 15:00-16:30 (fika från 14:30)

Den 10 mars kl 15:00-16:30 släpper Forum Spetspatient (tidigare projektet Spetspatienter) sin andra rapport i en serie om spetspatienter.

Denna rapport heter: "Spetspatienter - en ny resurs för systemförbättring", författare: Sara Riggare, Anna Krohwinkel, Hans Lindqvist och Helena Conning.

I projektet Spetspatienter har fokus legat på att undersöka vilka drivkrafter och kompetenser som finns hos aktiva, engagerade och pålästa patienter och närstående samt vad det kan leda till om dessa tas tillvara på ett bättre sätt. I denna, den andra rapporten om spetspatienter, så fokuserar vi på spetspatienter som en resurs för systemförbättring. Det system som behöver förbättras är inte begränsat till hälso- och sjukvården utan berör hela samhället. Forum Spetspatient vill på detta sätt fortsätta inspirera till dialog mellan alla intressenter.

Författarna kommer att vara på plats och presentera och publiken inbjuds att komma med inspel och ställa frågor!