Default size img 3122

Riksdagsseminarium- Spetspatienter, en ny resurs för hälsa

Riksdagsseminarium Spetspatienter - en ny resurs för hälsa

Projektet Spetspatienter tillsammans med socialutskottets ordförande Acko Ankarberg bjöd in till riksdagsseminarium. Syftet med seminariet var att öka kunskapen om vad patientmedverkan på systemnivå innebär samt diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna för att få det att hända. Sara Riggare inledde med en presentation kring varför det är viktigt med patientmedverkan, vilka resultat det skulle kunna ge och hur läget ser ut idag.

Bland annat visade Sara på hur det har förändrats över tid genom att visa antalet patienter på maktlistan och utvecklingen med fler patienter i paneler och samtal i Almedalen. Hon lämnade sedan över till Inger Ros ordförande för HjärtLung som tillsammans med Lise Lidbäck, Neuroförbundet och Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet skrivit en debattartikel på temat Prata med patienterna i Almedalen! Seminariet avslutades med en panel.

Du kan se hela seminariet i efterhand på Dagens Patients facebooksida här