Default size 87472703 664519050950682 8729815672466440192 o

Sommarkurs på Uppsala Universitet “Patienten och vårdmötets dynamik” öppen för anmälan

Sommaren 2020 ges vid Uppsala Universitet en fristående kurs som heter ”Patienten och vårdmötets dynamik”. Kursen ges på distans och kommer att erbjuda tvärvetenskapliga perspektiv på mötet med patienter ur olika grupper, upplevelse av sjukdom och hälsa, och relationen vårdpersonal-patient. Vi tar upp t ex religion och migration, patienters kunskap och erfarenhet, normer och makt, samt kön, könsidentitet och sexuell läggning i mötet med vården. Lärarna på kursen kommer från dels akademiska ämnen som teologi, medicin, och idé- och lärdomshistoria, dels från andra områden än den akademiska världen (brukarsidan, civilsamhället). Kursen riktar sig till personer som är yrkesverksamma inom vård och medicin, som vill ha tillfälle att reflektera över sin roll och utveckla sin kompetens. Andra intresserade är också välkomna att söka.

Kursen är på 7,5 HP och söks med allmän behörighet via antagning.se. Här finns kursplan: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=5LH701&typ=1