Default size img 5912

"Spetspatienter kan utveckla vården" artikel i Dagens Samhälle

Sara Riggare är intervjuad i Dagens Samhälles Almedalsupplaga. Hon säger, bland annat, om spetspatienter: "Det är ett provocerande uttryck och att det också är avsikten. Jag vill egentligen inte vara en spetspatient, men vården har inte möjlighet att hjälpa mig på det sätt jag behöver. Den kan till exempel inte finjustera min medicinering efter min dagsform."

Läs hela artikeln här >>>