Default size header spetpod

Spetspatienter - nu och framåt

I detta avsnitt möter vi en rad personer, såväl patienter som personer från myndigheter m fl, som beskriver rörelsen kring spetspatienter från 2017 och fram till nu. De ger sina tankar om vad detta kan innebära för hälso- och sjukvården även i framtiden.
Intervjuer med bland andra Dana Lewis, patientinnovatör, Lise Lidbäck, Neuroförbundet, Sofia Wallström, IVO m fl