Utforskande av roller/kompetenser runt om i landet

Under våren har vi inom projektet Spetspatienter genomfört en rad möten, workshopar och fokusgrupper utifrån de nio roller som det står skrivet om i rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” . Dessa nio roller har tagits fram i en enkät och i intervjuer med spetspatienter och beskriver de roller som personerna antar i relation till hälso- och sjukvården och omsorgen. I det vidare arbetet har de nio utökats till tolv olika roller, som också kan beskrivas som förhållningssätt eller kompetens gällande sin egen vård och hälsa. Rundresa i Sverige har som mål att verifiera kompetenserna. 

Frågorna som ställts under dessa möten med olika personer runt om i landet har handlat om:

- Hur och var rör sig patienter och närstående i systemet – gällande sin hälsa, egenvård och vård?

- Hur kan systemet lättare bemöta och stödja dessa olika aktiviteter?

Workshopar har genomförts på habiliteringen i Örebro och på Tiohundra i Norrtälje. 

Första fokusgruppen hölls i Luleå med sju deltagare som var patienter och närstående med blandade diagnoser. Tillfället anordnades av Region Norrbottens anställda spetspatienter.


Foto: Therese Scott Duncan

I Borås genomfördes en andra fokusgrupp med cancerberörda. Det var åtta deltagare med olika tumörsjukdomar. Detta tillfälle anordnades av Kraftens Hus Sjuhärad.


Foto: Therese Scott Duncan

Vidare kommer vi nu stanna till i Stockholm för fler fokusgrupper samt eventuellt andra delar av landet, för att senare i år få fram ett resultat gällande vilka kompetenser som är aktuella samt på vilket sätt.

 

Text: Therese Scott Duncan