Default size depositphotos 40285461 original

Spetspatienter och ParkWell på World Parkinson Congress

Vart tredje år går World Parkinson Congress av stapeln. I år är det i Japan, Kyoto den 4-7 juni. Här kommer Spetspatienter att presentera en poster utifrån arbetet med ParkWell – en app för egenmätningar inom Parkinson.

Utifrån Parkinsonförbundets årliga uppföljning av Socialstyrelsens riktlinjer för vård av personer med Parkinsons sjukdom, så har resultatet visat på viktiga behov. 2018 års uppföljning visar att 71 % av de 3 588 som svarade på enkäten, anser att kunskap angående deras sjukdom är väldigt viktigt. Dock är det endast 8 % som anser att de har stor kunskap, samt 54 % anser sig ha god kunskap. Här ser vi att ParkWell kan fylla ett behov, att genom objektiva data kunna öka personens förståelse och kunskap gällande sin sjukdom, samt att kunna föra en diskussion med vården på ett bättre sätt. Tester på användbarheten av appen har utförts på 14 stycken personer. Det fanns överlag en stor nöjdhet gällande syftet med ParkWell; att ge en överblick och lära sig hur sitt personliga mående och motorik kan skilja sig åt beroende på medicinintag i relation till kost. Appens effektivitet och verkningsgrad var dock inte lika högt rankad som nöjdheten med innehållet. Huruvida ParkWell kan möta behovet som presenterats, så ska en utvärdering av appen utföras under hösten.

Presenterar Spetspatienter i Kyoto gör: Eleonor Högström och Inger Lundgren från Parkinsonförbundet, Therese Scott Duncan och Sara Riggare från Karolinska Institutet, samt Birgitta Björnek från AbbVie AB. Postern har blivit utvald som ett ”leading abstract” och ingår i en utvald postertur på konferensen.