Default size sk%c3%a4rmavbild 2017 09 29 kl. 07.46.15

Artikel i Kvalitetsvård om projektet Spetspatienter

Artikel i Kvalitetsvårds nyhetsbrev:
"Diabetespatienten som byggde ihop glukosmätaren med insulinpumpen så att pumpen själv kan räkna ut rätt dos. Christian Farman som ville få göra dialys på sjukhuset på egen hand och därmed banade vägen för självdialyspaviljongen på sjukhuset i Ryhov. De är båda exempel på spetspatienter som hittat lösningar som gör det lättare att leva med sin sjukdom.

Idag har vården svårt att fånga upp och ta vara på initiativkraften hos dessa personer. Det vill ett nytt projekt råda bot på. Målet är att skapa ett kompetenscentrum för spetspatienter.

– Tiden är inne nu. Förståelsen för att patienterna kan vara en del av lösningen på sjukvårdens utmaningar har mognat. Dessutom finns det en kritisk massa som vill vara med och driva dessa frågor, säger Sara Riggare, en av initiativtagarna till projektet, som själv är sjuk i parkinson.

Projektet pågår under två år och målet är att ta fram ett förslag till hur ett kompetenscentrum skulle vara uppbyggt och fungera. En idé är att ta fram ett diagnosoberoende utbildningspaket där patienter kan få grundläggande utbildning i exempelvis egenvård, läkemedelshantering eller kunskap i hur vården är organiserad och fungerar. Drömmen är att kunna utfärda någon form av certifikat.

– Det bästa vore om kompetenscentret låg under statlig styrning och att exempelvis Socialstyrelsen ansvarade för certifikaten. En sådan lösning skulle vi bli först i världen med.

Många andra branscher har upplevt disruption, en fullständig förändring av hur branschen ser ut och fungerar. Airbnb, Über och Spotify är exempel som totalt förändrat förutsättningarna för respektive bransch. Sara Riggare vill se en liknande disruption i vården.

– Men det finns många hinder i vägen, både när det gäller stelbenta regelverk och attityder. Jag skulle exempelvis vilja kunna förnya mina egna recept av mediciner. Här behöver politiker och policymakers kroka arm med patienter och aktörer inom vården som vill vara med och påverka."

Läs mer om Kvalitetsvård >>>