Default size img 2263

Spetspatienters kunskap behöver tas tillvara

Den 31 januari 2019 skrev projektparterna i projektet Spetspatienter i tidningen Dagens Samhälle om att vi behöver en ny patientdelaktighet. Artikeln utgår från den nyligen publicerade rapporten "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa". Vi slår bland annat fast att patienter och närstående vill och kan bidra avsevärt mycket mer i utvecklingen av hälso- och sjukvården på systemnivå. Det vi nu behöver är ett samhälle som möter upp vårt engagemang när vi tillsammans ska bygga den nya systemet för hälsa och välbefinnande. 

Du kan läsa hela artikeln här >>>

Du kan läsa rapporten  "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa" här >>>

Artikel publicerad i Dagens Samhälle den 31 januari 2019