Default size almedalen visby

Tips och patienter i Almedalen

Även i år är spetspatienter och projektet Spetspatienter på plats i Almedalen. Sara Riggare genoförde förra året en mätning på hur många aktiviteter med ordet patient som faktiskt hade patienter med i sina evenemang. I år har hon återigen gjort en mätning av patientrepresentationen som du kan läsa mer om  i hennes blogginlägg på spetspatienterna.se Där kan du också få tips om olika aktiviteter där patienter och patientfrågor är i fokus!

Läs mer här >>>