Uppstartsmöte med alla parter

Den 23 maj samlades alla 16 projektparter för att starta upp projektet "Spetspatienter". Dagen innehöll en kort introduktion och information och workshop om projektet. Den viktigaste diskussionen kom att handla om vad en spetspatient är och för och nackdelar med det ordet. Det visade sig, inte helt förvånande, att det såg väldigt olika ut och att tankarna kring spetspatienter gick åt olika håll. Det associerades fritt och några egenskaper som nämndes var: 

  • Lösningsorienterad
  • Kunskap och förståelse
  • Trovärdig
  • Strateg
  • Företrädare
  • Lobbyist
  • Hjälpsam
  • Navigator
  • Utmanare som är orädd
  • Mentor/pedagog

Några av kommentarerna rörde kunskap om egenvård och att lära mer om den egna hälsan, möjlighet att påverka och en solidarisk tanke om att lägga energi på att göra det bättre för fler. Det fanns också en vilja att inte definiera utan låta projektet utforska vad begreppet spetspatienter innebär både för patienter och vården. Någon av deltagarna uttryckte också att de inte alls var intresserade av en ny roll eller ett nytt fack att stoppas i. Det framkom dock tydligt att det var viktigt att vara inkluderande och låta många blommor blomma i det här stadiet.

Detta är säkert en diskussion som kommer att fortsätta att både utmana och väcka tankar! Har du själv tankar eller intresse av dessa frågor? Hör av dig till info@dagenspatient.se så skickar vi information och håller kontakten!