Default size thoughts 06  konvert

Utbildning: Samskapande av innovativa lösningar för hälso-och sjukvård

Utbildning:
Samskapande av innovativa lösningar för hälso-och sjukvård
Detta är en kurs för dig som vill lära dig mer om metoder för att samskapa innovativa lösningar för hälso- och sjukvård. På kursen får du som är patient, kliniker eller forskare lära dig flera olika metoder och tillsammans prova på vissa av dem i ett mindre kursprojekt.

Välkommen att delta i kursen Samskapande av innovativa lösningar för hälso- och sjukvård.

21- 22 november 2019

Konferens Hubben, Uppsala

Kursen riktar sig till dig som är patient eller anhörig, yrkesverksam kliniker och forskare.

Läs mer i inbjudan här >>>