Default size depositphotos 50115235 original

Vi söker patienter som kan hjälpa oss att blicka framåt!

Projektet Spetspatienter, som finansieras med stöd av Vinnova, utforskar möjligheten att bygga ett kompetenscentrum som bland annat ska utveckla utbildningar, innovationer och verktyg för egenvård. För att lyckas i detta vill vi lära oss av engagerade och drivna patienter och närstående! Det kan till exempel vara någon som:

  • har skaffat sig djup kunskap om sin egen sjukdom eller tillstånd, kanske t.o.m. mer än läkare.
  • systematiskt håller reda på hur hen mår, kanske mäter och drar lärdom av informationen som gör att hen kan må bättre.
  • är engagerad mycket utöver det vanliga för att på ett bättre sätt kunna öka sin egen och andras hälsa.
  • på andra sätt bemöter psykologiska, sociala, eller fysiska behov på ett innovativt sätt i sin vardag.

Detta är bara exempel!

Uppdatering 20171129

Nu har vi stängt anmälningsformuläret och vi vill tacka alla som har inkommit med förslag på personer!