Default size depositphotos 17371233 original

Vi vill ha din hjälp!

Besvara vår enkät:

Vad är viktigt för dig när du får vård?

Vi vill bättre förstå vad vi som använder vård/omsorg tycker är viktigt och har därför gjort denna enkät. I enkäten använder vi ordet "vård" när vi menar "vård/omsorg" och "vårdpersonal" när vi menar "vård-/omsorgspersonal".

Svaren kommer att sammanställas och användas i t ex rapporter och liknande. Alla sammanställningar kommer att redovisas utan att man kan identifiera vem som svarat vad.

Ansvarig för enkäten är Sara Riggare, doktorand på Karolinska Institutet och projektledare för Spetspatienter (sara.riggare@ki.se).

Vi vill ha så många svar som möjligt, så svara gärna även om du är i vården sällan och/eller inte har någon kronisk/långvarig sjukdom. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i.

Här kommer du till enkäten >>>