Default size 2017 05 23 11.23.56

Vinnova beviljar medel till nytt kompetenscentrum

Nedanstående nyhet publicerades i maj 2017. 

Karolinska Institutet, har tilldelats nära 9 miljoner kronor av Vinnova för projektet ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Projektet är ett samarbete mellan representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag.

En spetspatient är en patient (eller närstående) som i kontakt med livsomvälvande sjukdom utvecklar strategier och metoder för att maximera ”må-bra-tiden”. Vi tror att fler kan bli spetspatienter med hjälp av egenvårdsutbildning och tillgång till bra verktyg och detta ska kompetenscentret bidra med. Kompetenscentret ska även ge förutsättningar för att öka kontaktytorna mellan spetspatienter å ena sidan och andra patienter (och närstående), vård, forskning, företag och liknande å andra sidan.

Målet är att etablera ett diagnosoberoende kompetenscentrum för aktiva patienter. När denna lösning är implementerad kommer vi fler kunniga patienter kunna vara aktivt engagerade i sin egenvård och vårdens förbättringsarbete. Vi tror att kompetenscentret kommer att kunna stötta både spetspatienter och vårdprofession i att jobba tillsammans för att bygga en mer långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Läs mer under Om oss