Visar goda exempel och nyheter spetsnärstående

Nyheter
Program - rapportsläpp och öppet möte den 29 januari 2019!
Artikel om satsningen på spetspatienter i Norrbotten
Webbsändning öppet möte och rapportsläpp 29 januari kl 13:30
Rapport "Spetspatienter - en ny resurs för hälsa"
Se hela vårt rapportsläpp och öppna möte här!
Spetspatienters kunskap behöver tas tillvara
Artikel "Hon sätter ljuset på patienten"
Utforskande av roller/kompetenser runt om i landet
Världspremiär för Spetspodden!
Spetspatienter på Vitalis
Spetspatienter i Almedalen
Tips och patienter i Almedalen
"När det viktiga inom vården inte går att mäta, blir plötsligt det som går att mäta det viktiga"
Utbildning: Samskapande av innovativa lösningar för hälso-och sjukvård
Artikel från projektet Spetspatienter publicerad i Journal of Medical Internet Research
Spetspodden spanar inför Konferens Spetspatienter
Framtidens patient!
Konferens Spetspatienter - dags att anmäla sig!
Programmet är klart - dags att anmäla dig!
Spetspodd om jämlik rehabilitering och säker kommunikation
Konferens Spetspatienter 18 november!
Välj och vraka bland inslagen på Konferens Spetspatienter
Ny strategi för life science
Rapportsläpp 10 mars kl 15:00
Spetspatienter - nu och framåt
Länkar från patientorganisationer
Blogg: Spetspatient - Varumärke eller rörelse?
Näravårdpodden: Kunskapens rörelse och gränsöverskridande - möte med en spetspatient och en filosof
Nominera till patientpris!
Dialogseminarium online om kliniska studier 4 juni
Ny licentiatavhandling om spetspatienter
Spetspodden - Hälsodata, för vem och varför?
Rehabilitering, patientinnovatörer och nära vård
Debatt: "Ge oss patienter tillgång till våra egna data"
Spetspatienter sökes...
Bok: Tillsammans för en god och nära vård
Nytt avsnitt av Spetspodden - Patientinnovatörerna
Spetspatienter på konferens om kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården